Twente wil goederentreinen met plastic remblokken tegen kabaal

Er kan meer gedaan worden om omwonenden aan het spoor te beschermen tegen té veel kabaal. Kunststof remblokken bijvoorbeeld, waardoor goederentreinen een stuk minder geluid maken. Duitsland heeft de blokken al verplicht gesteld per 2021.

Omwonenden van het spoor in Oost-Nederland zijn al bijna 25 jaar aan het protesteren tegen de overlast van goederentreinen. Vooral rondom de lijn Deventer – Oldenzaal is er verzet. Mondjesmaat worden de omwonenden gehoord en zij er geluidsschermen geplaatst, maar omwonenden – verenigd in RONA – zijn na al die jaren nog lang niet tevreden. Zij vinden de regelgeving voor geluidsoverlast oneerlijk.

Lees hier meer >>

 

 

Geluid in kaart

 

Snelwegen, treinen en vliegtuigen kunnen geluidsoverlast veroorzaken. De overheid wil weten hoeveel lawaai zij precies veroorzaken. Daarom brengen het Rijk, de provincies en een aantal gemeenten om de 5 jaar de geluidsbelasting in kaart. Daarna stellen zij actieplannen op. Daarin staat onder andere wat zij de volgende 5 jaar willen doen om deze geluidsoverlast tegen te gaan.

Lees meer

 

Belofte maakt schuld dacht Bathmen. Maar niet bij de overheid!!

 

 

De nationale overheid heeft een programma gelanceerd om geluidshinder van wegverkeer en treinverkeer aan te pakken. Op de website van ProRail kunnen we lezen dat “De Overheid wil geluid voorkomen en beperken. Daarom werkt ProRail aan een stiller spoor” Zo gaat het verder dat bij gebleken “geluidsknelpunten er maatregelen moeten komen”.

ProRail lijkt al besloten te hebben om een flink bedrag te gaan besteden aan raildempers. Wat de bewoners niet kunnen weten, maar Rona, die ook vertegenwoordigd was, wel wist: raildempers werken niet of beperkt tegen het geluid van goederentreinen en die rijden vooral ’s nachts, een periode waarin de meeste mensen juist niet in hun slaap gestoord willen worden. Rona ontleent deze kennis aan informatie van het bedrijf dBVision, de geluidsadviseur van ProRail.

 

Lees meer >>

 

Spoor Oost-Nederland geluid- en trillingsmeting

 

De Provincies Gelderland en Overijssel en aanliggende gemeenten meten continue de hoeveelheid geluid op twee locaties langs de doorgaande routes in Oost-Nederland. Deze metingen vinden plaats in Hengelo (Ov) en in De Steeg (Gld). In Hengelo worden ook trillingen gemeten. Bij de analyse van de meetresultaten kan een onderscheid worden gemaakt tussen reizigerstreinen en goederentreinen. Met deze metingen worden toenames in geluid en trillingen, bijvoorbeeld door meer passages van goederentreinen, in de gaten gehouden.

Lees meer >>

 

Ziek van herrie

 

Nederland wordt steeds voller en drukker en daardoor ook lawaaiiger, wat grote gevolgen heeft voor onze gezondheid. Mensen kunnen namelijk ziek worden van geluid en er zelfs aan doodgaan. Geluidsniveau wordt in Nederland niet gemeten, maar berekend. Kloppen die berekeningen wel? De Kennis van Nu gaat op onderzoek uit.

Lees meer>>

 

Sanering spoorweglawaai bij de uitvoering van Rail-21-projecten

 

Image result for geluidshinder spoorVoor het oplossen van bestaande geluidhinderknelpunten langs spoorwegen (sanering spoorweglawaai) bestaat reeds een groot aantal jaren de mogelijkheid tot het verkrijgen van een rijksbijdrage in de kosten van de geluidmaatregelen. Hierbij valt te denken aan de kosten van geluidschermen en gevelisolatie. Om voor een bijdrage in aanmerking te komen dient de gemeente te inventariseren waar zich binnen haar grenzen knelpunten voordoen en vervolgens te (laten) onderzoeken welke maatregelen nodig en mogelijk zijn om de hinder ter plaatse te bestrijden.

Lees meer >>