OPROEP indienen zienswijze MER plannen goederenspoor Oost NL

 

Geachte lezer,

De staatssecretaris besloot eind 2013 een besluit over de keuze van een goederenroute tussen Zutphen en Hengelo uit te stellen tot in mei 2014. Tevens verscheen er een aanvulling op de eerste Milieueffectrapportage. En aldus besloot de staatssecretaris dat ieder weer een zienswijze kan indienen. Wel voor 24 januari 2014. Hieronder vindt u wat tips voor het indienen van uw zienswijze.

U kunt uw zienswijze indienen door op deze regel te klikken.

Klik hier om de aanvulling op de MER 1e fase in te zien.

Het RONA heeft een voorzet gemaakt voor een zienswijze. Die zienswijze gaat over het geheel van GON. Het is absoluut niet de bedoeling dat u dit zomaar overneemt en opstuurt. De RONA-zienswijze is bedoeld om u op ideeën te brengen waar u het over zou kunnen hebben. Een overname van de RONA-zienswijze maakt uw zienswijze zwak. Zodra men leest dat een zienswijze lijkt op een ander, wordt die zienswijze niet meer gelezen. Men kent de inhoud al.

Op basis van de RONA-opmerkingen en uw eigen ideeën kunt u zelf een prima zienswijze indienen. Een plaatselijke werkgroep of vereniging weet veel beter dan RONA wat de specifieke problemen zijn met geluid, trillingen en gevaarlijke stoffen in hun buurt en elk individuele burger weet zelf het beste wat hij aan ervaringen heeft met geluid en trillingen, de angsten die hij heeft met het vervoer van gevaarlijke stoffen.

U kunt uw zienswijze indienen door op deze regel te klikken.

Henk Derks
Informatiemanager RONA,
derks.sr@chello.nl of henkderks56@gmail.com
026-4952367 en 06-23944324