43 miljoen voor Programma Hoogfrequent Spoor – meer goederentreinen in de nacht

Nu ook op Nijmegen  spoor boekloos rijden, dat geeft grote problemen met goederenvervoer dus dat wordt nog meer treinen in de nacht.

Er wordt 43,3 miljoen euro vrijgemaakt om Programma Hoogfrequent Spoor toe te passen tussen Nijmegen en Schiphol, en Breda en Eindhoven. Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. De NS draagt 27 miljoen euro bij.

Lees meer >>

 

Plannen goederenspoor Oost NL drastisch herzien

 

Bijgaand vindt u als bijlage de presentatie die 9/7 j.l. is gegeven door het projectteam PHS GON aan de vertegenwoordigers van de groepen langs de 3 goederenlijnen in Oost Nederland.

De boodschap was helder. Door bijgestelde prognoses ( nu midden scenario gebruikt ) is er van het PHS GON plan afgezien. Het team is opgeheven en het budget is geminimaliseerd naar 40 miljoen.

Is dat goed nieuws? Voor de IJssellijn en de Twentekanaallijn wel, maar voor de Twentelijn niet. Links om of rechts om, krijgen we hier vanaf 2015 wel te maken met extra goederen treinen in de periode dat er aan het derde spoor in Duitsland wordt gebouwd.

Dat zijn treinen die nu al over de Betuwelijn rijden, hebben dus niets met nieuwe prognoses of scenario’s te maken. Deze treinen worden langer om zo onder het geluidsproductie plafond binnen de wet SWUNG te blijven. Maar zijn ook zwaarder, dus geven meer trillingen, en vervoeren niet alleen sportschoenen maar ook gevaarlijke stoffen.  Daarnaast wordt ook het geluid binnen een wettelijk productie plafond, op sommige plekken en vooral in de nacht, als zeer hinderlijk ervaren.

Op de laatste dag voor het reces is er een motie van VVD en D66 aangenomen, waarin aan de staatssecretaris gevraagd wordt nog eens goed naar de Quickscan van nieuw tracé langs de N18 v.w.b. de werkelijke kosten te kijken. Ook wil de Kamer nog een Algemeen Overleg PHS GON met haar na het reces, om o.a. over de gevolgen voor het bestaand spoor te debatteren nu er een nieuwe situatie is ontstaan en zo de effecten voor de Twentelijn, met name in de bouwperiode van het derde spoor, in beeld te krijgen.

O ja, er was nog meer goed nieuws. Er komt ook een nieuw projectteam van het ministerie, om dit alles in de ons bekende infoavonden toe te komen lichten!

Rest ons u een goede vakantie periode toe te wensen, u kunt de laatste ontwikkelingen ook volgen op www.rona-info.nl

Lees hier de presentatie van 9 juli 2014 opgesteld door het projectteam PHS GON van het Min I&M.

 

Goederenspoor Oldenzaal nu ook RNE corridor

 

RailNetEurope (RNE) is an association set up by a majority of European Rail Infrastructure Managers and Allocation Bodies to enable fast and easy access to European rail, as well as to increase the quality and efficiency of international rail traffic. Together, the current 35 members of RailNetEurope are harmonising conditions and procedures in the field of international rail infrastructure management for the benefit of the entire rail industry. » more

RNE corridor Rotterdam – Berlin

ChristenUnie: Noordtak Betuweroute beter onderzoeken

 

De ChristenUnie wil verder onderzoek naar de Noordtak van de Betuweroute, nu het besluit over goederenvervoer over het spoor door Oost-Nederland wordt uitgesteld en de spoorbogen bij Bathmen definitief van de baan zijn. Mansveld heeft voor het goederenvervoer door Oost-Nederland gekozen voor de variant ‘kopmaken te Deventer’. Deze variant, waarbij de goederentreinen keren op het emplacement in Deventer, wordt echter tot 2020 nog niet verder uitgewerkt, omdat de groei van het goederenvervoer minder is groot dan verwacht. Daarom wil de ChristenUnie dat er naar andere alternatieven wordt gekeken.

Lees meer ……………

 

 

Reactie van het RONA bestuur op krachtig besluit stas om nog niets te beslissen

Reactie van het RONA bestuur op besluit staatssecretaris van vandaag
Gorssel 17 juni 2014,

Beste allen,

De staatssecretaris heeft vandaag een besluit genomen, en een tracé gekozen: de variant “kopmaken in Deventer”.  Tegelijk zet ze alle voorbereidingen stil, gaat geen nadere onderzoeken doen, zoals een MER 2e fase, en doet er over de Noordtak N18 variant het zwijgen toe. Het is kortom een krachtig besluit om nog niets te beslissen.

De variant “kopmaken in Deventer” is de slechtste maar ook de goedkoopste keuze.

Door de onderzoeken, met name MER 2e fase, verder op de langebaan te schuiven blijft de onzekerheid voor de spooraanwonenden, en in bijzonder voor die langs de Twentelijn, bestaan.

Hoe gaat hun toekomst eruit gaat zien met betrekking tot leefbaarheid, geluidoverlast, trillingoverlast en trillingschades, risicotoename met betrekking tot externe veiligheid, waardedalingen, etc?

Dat vindt RONA onacceptabel. Onze hoop is morgen gevestigd op reactie van de leden van de Tweedekamer commissie IenM.

De staatssecretaris heeft feitelijk besloten  nog niets te besluiten. Ook de Noordtak N18 variant is nog niet van tafel, en er ontstaat tijd om daar beter naar te kijken. Dat is winst.

Mede dankzij RONA, die vasthoud aan zijn uitgangspunt “ geen extra goederenvervoer over bestaand spoor”  worden er geen onomkeerbare besluiten genomen, en blijft de duurzame en toekomstbestendige oplossing met een dedicated Noordtak-spoorlijn in beeld. Dat is ook winst.

Met vriendelijke groet,

P. Wiegerinck, vice voorzitter

 

 

‘Wijziging Besluit capaciteitsverdeling spoor leidt tot uitbanning goederenvervoer’

 

De wijziging van het Besluit capaciteitsverdeling zorgt ervoor dat het spoorgoederenvervoer een lagere prioriteit krijgt ten opzichte van reizigersvervoer. Dit is een onverantwoorde oplossing en leidt tot uitbanning van het spoorgoederenvervoer. Dat zegt directeur Ad Toet van KNV Spoorgoederenvervoer. De Tweede Kamer buigt zich na het zomerreces over het voor wijziging van het Besluit met de aangepast prioriteitsregels.

Lees meer …..