Lange duur aanleg Duits deel Betuweroute benadeelt Rotterdamse haven

 

Het achterland van de Rotterdamse haven is de afgelopen dertig jaar gekrompen. De lange duur van de aanleg van het Duitse deel van de Betuweroute gooit roet in het eten bij het verbeteren van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven. Een goede railverbinding van Rotterdam naar Duitsland kan ervoor zorgen dat de concurrentiepositie van de Maasstad wordt veiliggesteld. Maar goederentreinen kunnen pas vanaf 2022 over deze spoorlijn rijden. De lobby van de Duitse havens en Deutsche Bahn heeft de start van de aanleg lange tijd tegengehouden, zo concludeert historica Klara Paardenkooper van de Erasmus Universiteit in haar proefschrift.

Lees meer ………

 

 

Uitbreiding goederenspoor door Achterhoek niet nodig

 

Volgens tegenstanders van het nieuwe spoor voor goederentreinen is de Noordtak niet nodig. Er zijn genoeg andere opties, waarmee niet het goederenvervoer langs Deventer, Bathmen of Goor en Delden wordt bedoeld. ‘Er zijn opties nog niet onderzocht’, zegt Paul Wallerbos van het actiecomité in Groenlo daarover. ‘Treinen die via Emmerich rechtstreeks naar Duitsland rijden, maar ook meer vervoer over water bijvoorbeeld. Daar moet goed naar gekeken worden’.

Lees en kijk meer op RTV Oost ….

Noordtak Achterhoek door Duitsland

Standpunten gemeente Berkelland over de Noordtak van de Betuwelijn
* Noordtak kan niet naast de nieuwe N18 worden aangelegd. Beeld klopt niet.
Een kaarsrechte goederenspoorlijn is niet te combineren met een slingerende autoweg om de kernen heen. Volgens de quickscan kan maar 12 km van de 76 km parallel worden aangelegd.
* Noordtak maakt de Achterhoek kapot. Leefgemeenschappen worden afgesneden. Landschap en natuur worden opgeofferd.
De Achterhoek is geen ‘leeg’ gebied waar zomaar ruimte is voor een Noordtak. Er is sprake van een geheel nieuwe spoorlijn dwars door gemeenschappen, landschap en natuur. En dat voor maar anderhalve trein per uur (36 treinen per etmaal komt overeen met 1 trein per 80 min).
* Noordtak vormt een bedreiging voor economie en leefbaarheid.
Noordtak doet sterk afbreuk aan de toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht van de unieke Achterhoek en zet de leefbaarheid in deze krimpregio nog sterker onder druk.
* Noordtak verplaatst het probleem en zorgt voor extra hinderlijke overlast.
Er zullen meer mensen hinder ervaren, omdat de andere bestaande spoorlijnen immers in stand blijven. Je verplaatst het probleem van de aansluiting op Duitsland van Valburg naar Oldenzaal en breidt ondertussen de overlast alleen maar uit.
* Noordtak biedt geen kansen voor de regio Achterhoek.
Noordtak levert voor de Achterhoek alleen maar nadelen op, ten gunste van de Rotterdamse haven. Er komen geen stations of overslagplaatsen en dus geen werkgelegenheid.
* Een goed ingepaste Noordtak kost ten minste 2 miljard euro.
Bij een goede inpassing zijn de kosten geen1,4 miljard, maar ten minste 2 miljard euro. Verdiepte aanleg van een deel van het Noordtaktracé kost meer (590 miljoen) dan het opwaarderen van de bestaande Twentelijn (451 miljoen euro).
* Investering van 2 miljard voor maximaal 36 treinen kun je niet maken als de Zorg het geld hard nodig heeft.
Een geheel nieuw tracé voor maar maximaal 36 treinen is niet van deze tijd, waarin je het gemeenschapsgeld hard nodig hebt voor de Zorg.
* Noordtak is te duur en niet noodzakelijk.
Noordtak is een te dure oplossing in vergelijking met bestaande routes (1,4 miljard +/- 30% tegen 451 miljoen voor de Twentelijn of 829 miljoen euro voor de Twentekanaallijn. Bovendien niet nodig omdat de bestaande routes nog voldoende capaciteit hebben.
* Goederenvervoer vanuit Rotterdam loopt vooral richting het Ruhrgebied.
Investering in Noordtak is volgens Rail Cargo niet terug te verdienen. Twijfel of prognose van 36 treinen wel reëel is (zie Betuweroute). Het aandeel van goederenvervoer over water is niet meegenomen in de quickscan. Er is niet gekeken naar innovatie in het goederenvervoer. Is de goederentrein over 30 jaar niet achterhaald?
* Alternatieve routes voor de Noordtak in Duitsland (vanaf Emmerich) zijn niet onderzocht.
Het goederenvervoer vanuit de Rotterdamse haven richt zich op het Ruhrgebied. Het maakt niet uit waar je de grens oversteekt. Kunnen de beoogde 36 treinen per dag vanaf Emmerich ook het (bestaande) Duitse spoor volgen? Het is logisch mogelijkheden op het bestaande Duitse spoorwegennet te onderzoeken.

Stichting Spoorhinder zet posteractie op poten

Ingestuurd bericht

From: StichtingSpoorhinder . <spoorhinder@gmail.com>
Date: 2014-05-25 19:06 GMT+02:00
Subject: Posteractie

Geachte mevrouw, mijnheer,

Om regelmatig van ons te laten horen heeft Spoorhinder een posteractie bedacht.
Op onze website vindt u een aantal posters. Kies er een die past bij wat u vindt en stuur hem naar een of meer Kamerleden. De mailadressen staan onder de posters.

Zie op http://www.stichtingspoorhinder.nl/posteractie-mei-2014.html

Laat wat van je horen! Iedere mening telt!

Vriendelijke groet,

Arnoud Scheltema - Voorzitter

Stichting SPOORHINDER
Postadres: Arnhemsestraatweg 237
6991AL, Rheden

Tel:        026 3702626
Email:    spoorhinder@gmail.com
Twitter:   @spoorhinder
Website: www.stichtingspoorhinder.nl

Het is nu of nooit!

 

Beste donateurs en sympathisanten van RONA,

Hierbij opoep door bestuur RONA om vooral deel te nemen aan de protestactie op:
Zaterdag 24 mei van 3 tot 5 uur in Goor naast het station.

Het is nu of nooit!
Nu kunnen de aanwonenden van de 3 spoorlijnen in Oost Nederland, voordat  het besluit door staatssecretaris Mansveld genomen wordt, nog eenmaal hun zorgen kenbaar maken. Wijzen op een uitstekend alternatief, en er zo voor zorgen dat het op 18 juni op de agenda komt en behandeld wordt in de Tweede Kamer.
Daarmee zijn helaas de problemen op de Twentelijn nog lang niet opgelost, aangezien er tijdens de bouw van een goede aansluiting van de Betuwelijn met Duitsland jarenlang heel veel extra goederen treinen zullen rijden. Met alle gevolgen van dien.
Maar hoop op een duurzame oplossing in de toekomst geeft moed.

Hierbij ook link naar het protestlogo waarmee u simpel een protestbord kunt maken door het te printen en op karton te plakken, latje er aan en klaar.
Meer informatie kunt u ook lezen in de meest recente RONA Nieuwsbrief van 19 mei.
Met vriendelijke groet en tot zaterdag,
RONA Werkgroep Rijssen-Holten
Eline van den Brink
==============================================================

Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente

Ultieme protestactie!

zaterdagmiddag 24 mei start 15.00 uur - Parkeerterrein tussen station Goor en Medisch Centrum Goor De Oliphant

==>> Een goed beleid is op de toekomst voorbereid. 

==>> BetuwerouteèNoordtak: Van A naar Beter’

De onlangs verschenen studie naar een Noordtak van de Betuweroute in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam en de Provincies Gelderland en Overijssel is duidelijk: Een Noordtak is het alternatief voor het door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, mw W.M. Mansveld ingezette PHS-GON project. Ze heeft haar besluit recentelijk weer vertraagd, nu naar eind juni. Daarmee tilt ze de behandeling in de Tweede Kamer over het zomerreces heen. AGH samen met de belangrijkste actiegroepen rond de IJssellijn, Twentelijn en Twentekanaallijn dringen met deze manifestatie aan dit alternatief serieus in haar besluitvorming mee te nemen.

Welke sprekers hebben toegezegd te komen?

De Tweede Kamerleden:

-Carla Dik-Faber, de voortrekster van de nagenoeg kamerbreed aangenomen motie om de twee spoorbogen bij Bathmen te schrappen.

-Duco Hoogland, de partijgenoot van de Staatssecretaris die de motie ook gesteund heeft.

De Opdrachtgevers van de studie naar een Noordtak:

-Jaap Jelle Feenstra, hoofd Public Affairs van het Havenbedrijf Rotterdam.

- Ineke Bakker, Gedeputeerde Provincie Overijssel met spoorinfrastructuur in haar portefeuille.

En deskundige:

-Piet Rademakers, lid van de Technische commissie Belangenvereniging voor Bathmen, die de afgelopen jaren een door vriend en vijand gerespecteerde indrukwekkende kennis over deze problematiek vergaard heeft en die het ook nog duidelijk kan overbrengen.

 

Daarnaast zullen de belangrijkste actiegroepen (Spoorhinder, De Steeg, Belangenvereniging voor Bathmen, No-Rail, RONA  en natuurlijk AGH) een kraampje bemensen zodat u uitgebreid uw licht kan opsteken omtrent de bezwaren tegen het intensiveren van het Goederenvervoer over bestaand spoor, een te beklemmend uitgangspunt dat de Staatssecretaris (en het ministerie Infrastructuur en Milieu ! ) vooralsnog strak hanteert.

Dit is de kans om uit eerste hand de argumenten en standpunten van belangrijke spelers te horen en ook uw eventuele vragen te stellen.

Samen staan we sterk!

We rekenen op uw aanwezigheid!

Naast een podium met geluidinstallatie en TV schermen, de marktkraampjes voor actiegroepen zal er een biertap zijn, waar iedereen vanaf 18 jaar voor 1 euro een vers pilsje kan krijgen of frisdranken en wat hapjes zolang de voorraad strekt.

Het is belangrijk dat we als Hof van Twente en andere gemeenten langs de IJssellijn, Twentelijn en Twentekanaallijn met deze offensieve en ludieke actie een krachtig signaal afgeven dat:

1                    Afwikkeling van de groei van het goederenrailvervoer niet met reizigersvervoer vermengd moet worden en

2                    Het zware en intensieve goederenrailvervoer niet door woonkernen heen mag gaan.

De studie van de Rotterdamse haven geeft een tracé aan dat zoveel mogelijk gebundeld wordt met het N18/A18 tracé, van Zevenaar langs de grens naar Oldenzaal. De studie komt uit op een investering van €1,3 mln. Maar daarmee heb je dan ook een robuuste en toekomstvaste verbinding van de Betuweroute richting Noord-Duitsland, Polen etc.

De kostbare aanpassingen aan het bestaande spoor uit MER 1ste fase en de nog uit te voeren totale MER (Elst-Oldenzaal) mogen op dit bedrag in mindering worden gebracht. Bovendien wordt er op deze wijze veel ruimte voor reizigersvervoer op het bestaande spoor gecreëerd.

Wij hopen u in groten getale te ontmoeten a.s. zaterdag 24 mei vanaf 15:00 in Goor, naast het station.

Met vriendelijke groet

Paul Koppen de Neve – Voorzitter AGH