Overzicht standpunten politieke partijen GON

RONA heeft de diverse verkiezingsprogramma’s bekeken op zaken die te maken hebben met het spoorgoederenvervoer door Oost-Nederland. We hebben ons beperkt tot de partijen die nu in de Tweede Kamer zitten. Partijen die bij bepaalde standpunten niet genoemd worden, is t.a.v. dat aspect niets gevonden. Wanneer partijen uitspraken doen zullen deze worden meegenomen. Lees verder