Uitslagen enquête spoor Deventer verrassend!

 

In maart 2019 heeft de vakgroep Kennis & Verkenning in opdracht van de bewonerswerkgroep Deventer Spoort een peiling uitgevoerd onder bewoners die 200 meter van het spoor wonen. Tegelijkertijd heeft het Digipanel dezelfde vragenlijst ingevuld. Het Digipanel bestaat uit inwoners uit de hele gemeente Deventer en is daarmee een representatieve afspiegeling van de Deventer bevolking.

Resultaten peiling spooroverlast Omwonenden mei 2019 (Deventer Spoort)

 

 

Ministerie negeert risico’s vervoer gevaarlijke stoffen per spoor

 

 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft geen oog voor het risico op een ramp bij het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor. Dat stelt Dordrecht mede namens Brabantse steden in een brief aan Kamerleden. Dordrecht ligt op de Brabantroute, de spoorverbinding tussen Venlo en Dordrecht waar vanwege werkzaamheden aan de Betuweroute meer goederentreinen met gevaarlijke stoffen gebruik van maken.

Lees meer >>

 

Kamerbrief en Kamervragen over aanpak overschrijdingen risicoplafonds op het spoor

 

 

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) geeft een toelichting op de overschrijdingen van de risicoplafonds voor het vervoer van gevaarlijke stoffen op het spoor en op haar aanpak voor een effectiever Basisnet-spoor. Daarnaast beantwoordt zij Kamervragen over de berichten ‘Ministerie wil gevaarlijke stoffen over Twents spoor legaliseren’, ‘Risicoplafonds voor vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor wordt verruimd’en ‘Te veel gevaarlijke stoffen per trein langs Amersfoort’.

Lees meer >>

 

Nederlands spoor is veilig, acties nodig om dat zo te houden

 

 

De veiligheid van het Nederlandse spoor in 2017 is hoog. Het verminderen van het aantal overwegen kan nog winst opleveren voor de veiligheid met kruisend verkeer en ‘spoorlopers’ tegen gaan. Daarnaast moet het negeren van seinen door machinisten omlaag.

Dat schrijft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in het Jaarverslag Spoorwegveiligheid 2017. Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) heeft het jaarverslag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Lees meer >>

 

Eén leverancier gaat eerste zeven baanvakken met ERTMS uitrusten

 

Eén leverancier zal de eerste zeven baanvakken op het Nederlandse spoor de komende jaren met ERTMS uit gaan rusten. Met dit besluit volgt het programmabureau ERTMS aanbevelingen op van adviesbureau Boston Consulting Group. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven meldt in de begeleidende Kamerbrief bij de Negende voortgangsrapportage ERTMS, waarin dit besluit wordt gemeld, dit te steunen

Lees meer>>

 

Veiligheid in het geding door te weinig geld voor spooronderhoud

 

 

Als er niet meer geld wordt uitgetrokken voor het spooronderhoud, dan gaat het een keer fout. Daarmee reageert Holland Rail Industry (HRI), de ondernemersvereniging van de spoorsector op de Miljoenennota van het kabinet. “Dan komt niet alleen de punctualiteit maar ook de veiligheid in het geding.” HRI meent dat het jaarlijkse budget van 1,3 miljard met minimaal 25 tot 30 procent verhoogd moet worden.

Lees meer >>