‘Spoorveiligheid is verbeterd, maar nog steeds werk aan de winkel’

 

 

“Er is zijn veel stappen gemaakt in het verbeteren van de veiligheid op het spoor, maar het kan altijd beter,” zegt Albert Sloetjes van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Hij bestudeerde honderd jaar onafhankelijk onderzoek naar ernstige spoorongevallen. “We moeten niet kijken naar wat er niet meer gebeurt. Ik denk dat het beter is om te kijken naar de (bijna-)ongelukken die nog wel gebeuren.”

Lees meer >>

 

Aantal giftreinen toegenomen in Gelderland en Overijssel

 

 Het aantal giftreinen door Deventer zou fors verminderen. Die belofte deed staatssecretaris Dijksma vorig jaar. Het aantal wagons met brandbare stoffen is echter fors gegroeid.

Op de zogenaamde Bentheim-route langs Deventer naar de grens bij Oldenzaal reden afgelopen jaar 4.425 wagons met brandbare stoffen, voornamelijk lpg. In 2015 waren dat er ruim 3.000. Dat aantal was al reden voor een groot alarm van gemeenten langs het spoor en de provincies Gelderland en Overijssel.

Lees meer>>

 

Aanvullende Nederlandse eisen aan vervoer gevaarlijke stoffen

 

De Rijksoverheid stelt extra eisen aan het vervoer van gevaarlijke stoffen. Deze eisen komen bovenop de Europese regelgeving voor vervoer van gevaarlijke stoffen.

De kans op ongelukken tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen is in Nederland zeer klein. Maar er komen steeds meer woonwijken en kantoren langs routes (weg, water en spoor) waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Dat vervoer neemt nog verder toe.

Lees meer >>

 

Veel te veel treinen met gevaarlijke stoffen door Deventer

 

Er rijden veel te veel goederentreinen met gevaarlijke stoffen door Deventer. Per jaar mogen ongeveer 200 ketelwagens over het spoor, het zijn er in de praktijk 3600 per jaar. Achttien keer zoveel als de wet Basisnet Spoor toestaat. 

Wethouder Liesbeth Grijsen van Deventer besprak de cijfers vandaag met Tweede Kamerleden Betty de Boer en Remco Dijkstra van de VVD. Zij brachten een werkbezoek aan Deventer.

Lees meer >>