Plannen goederenspoor Oost NL drastisch herzien

 

Bijgaand vindt u als bijlage de presentatie die 9/7 j.l. is gegeven door het projectteam PHS GON aan de vertegenwoordigers van de groepen langs de 3 goederenlijnen in Oost Nederland.

De boodschap was helder. Door bijgestelde prognoses ( nu midden scenario gebruikt ) is er van het PHS GON plan afgezien. Het team is opgeheven en het budget is geminimaliseerd naar 40 miljoen.

Is dat goed nieuws? Voor de IJssellijn en de Twentekanaallijn wel, maar voor de Twentelijn niet. Links om of rechts om, krijgen we hier vanaf 2015 wel te maken met extra goederen treinen in de periode dat er aan het derde spoor in Duitsland wordt gebouwd.

Dat zijn treinen die nu al over de Betuwelijn rijden, hebben dus niets met nieuwe prognoses of scenario’s te maken. Deze treinen worden langer om zo onder het geluidsproductie plafond binnen de wet SWUNG te blijven. Maar zijn ook zwaarder, dus geven meer trillingen, en vervoeren niet alleen sportschoenen maar ook gevaarlijke stoffen.  Daarnaast wordt ook het geluid binnen een wettelijk productie plafond, op sommige plekken en vooral in de nacht, als zeer hinderlijk ervaren.

Op de laatste dag voor het reces is er een motie van VVD en D66 aangenomen, waarin aan de staatssecretaris gevraagd wordt nog eens goed naar de Quickscan van nieuw tracé langs de N18 v.w.b. de werkelijke kosten te kijken. Ook wil de Kamer nog een Algemeen Overleg PHS GON met haar na het reces, om o.a. over de gevolgen voor het bestaand spoor te debatteren nu er een nieuwe situatie is ontstaan en zo de effecten voor de Twentelijn, met name in de bouwperiode van het derde spoor, in beeld te krijgen.

O ja, er was nog meer goed nieuws. Er komt ook een nieuw projectteam van het ministerie, om dit alles in de ons bekende infoavonden toe te komen lichten!

Rest ons u een goede vakantie periode toe te wensen, u kunt de laatste ontwikkelingen ook volgen op www.rona-info.nl

Lees hier de presentatie van 9 juli 2014 opgesteld door het projectteam PHS GON van het Min I&M.

 

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>