Verzoek tot heroverweging GON

Aan de heren Informateurs,

p/a Tweede Kamer
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Bathmen, 28 september 2012
Betreft:  Verzoek tot heroverweging  GON

Geachte Heren Bos en Kamp,

Vereniging RONA, Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking, behartigt de belangen van bij haar  aangesloten bewonersgroepen langs  IJssellijn, Twentelijn en Twentekanaallijn. Minimaal 67.000 mensen wonen binnen 200 m van het spoor. Zij worden ernstig bedreigd op het gebied van leefbaarheid, externe veiligheid en waardedaling onroerend goed.

Prognose vervoersvraag is niet reëel
- capaciteit Betuweroute wordt niet  benut;                                                                                                                                                                            – vervoersvraag neemt nu al af,onderzoeksrapporten geven een prognosedaling van 20%;
- vervoerders kiezen nu al andere routes en modaliteiten, mogelijke verschuiving van 9% ;

Het gaat veel meer geld kosten dan begroot
- het nu gereserveerde budget zal grotendeels opgaan aan directe maatregelen aan de infrastructuur zelf;
- de investeringen voor het goederen vervoer bedragen 0.9 tot 1 miljard (schatting I&M);
- alle kosten die gemaakt moeten worden om aan wettelijke normen te voldoen leiden tot budgetoverschrijding, en zijn uiteindelijk nog onvoldoende voor leefbaarheid en veiligheid;
-in de MKBA-analyse zijn vermindering van lokale economische, toeristische en ruimtelijke ontwikkeling niet meegenomen, evenals waardedaling onroerend goed. De analyse geeft 0,41 en 0,45 voor GON (bron I&M);

Wettelijke waarborgen zijn onvoldoende of bestaan niet
- geluid: maatregelen bij bestaand spoor zijn minder dan bij nieuw spoor,  of worden niet uitgevoerd omdat het praktisch onuitvoerbaar of te duur is;
- trillingen: geen wettelijke waarborgen tegen overlast en schade;
- gevaarlijke stoffen: geen maatregelen omdat aantal wagons onder de risiconorm gehouden wordt, maar hierop wordt slechts eens in de vijf jaar achteraf gehandhaafd;
- veiligheid is nu theoretische rekensom, maar in de praktijk ontstaan vele direct gevaarlijke situaties, openbare cijfers liegen er niet om;
- economische schade: geen enkele regeling of waarborg;

De bijverschijnselen zijn onacceptabel
- dichtligtijden overwegen en daardoor toename verkeersdruk in de omgeving;
- aantasting stadsgezichten en visuele vervuiling door geluidsschermen;
- afname bereikbaarheid hulpdiensten;
- tenminste 67.000 bewoners worden direct of indirect in hun woongenot, leefbaarheid en gezondheid bedreigd;

Daarom verzoeken wij u dringend de plannen voor Goederenroutering Oost Nederland als onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoor te heroverwegen.

Met vriendelijke groet,

Johan Laman Trip, Voorzitter RONA
Oerbosdijk 1
7437 TZ Bathmen

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>