Studie goederenspoor Noordtak door havenbedrijf en provincies afgerond

 

Onlangs heeft het Havenbedrijf Rotterdam het initiatief genomen voor een verkennende studie naar een Noord-Oostelijke spoorverbinding Betuweroute–Bad Bentheim (hierna: Noordtak). De provincies Gelderland en Overijssel hebben besloten aan dit onderzoek mee te werken. Het betreft een ‘quick scan’ onderzoek naar de investeringskosten en
de economische baten van deze goederenspoorlijn tussen Zevenaar en Oldenzaal. Het is een eerste verkenning om de waarde van een verdere uitwerking van de Noordtak in te kunnen schatten.

Lees hier het Quick Scan rapport …………..

 

 

Kennisdocument GON Rheden bezoek Dijsselbloem

 

Op zaterdag 15 maart is Minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem  in de gemeente Rheden geweest. Hem werd hier een kennisdocument aangeboden met de feiten omtrent de goederentreinplannen GON.  De Rhedense bevolking vroeg de minister Dijsselbloem nadrukkelijk om zijn invloed aan te wenden als lid van het kabinet en als partijlid van de staatssecretaris Mansveld om dit plan te keren.

Lees hier het kennisdocument

 

 

ILT onderzoek prestatiegericht onderhoud aan het spoor

 

Lees hier het ILT onderzoek prestatiegericht onderhoud aan het spoor

In dit onderzoek naar de uitwerking van Prestatiegericht Onderhoud (PGO) op de veilige berijdbaarheid van het Nederlandse spoor heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT, hierna de inspectie) 1500 praktijkinspecties uitgevoerd. Nooit eerder voerde ze op zo grote schaal inspecties uit naar de staat van de spoorweginfrastructuur.

Lees hier de brief (21/2/2014) van staatssecretaris Mansveld aan de 2de Kamer over audit ProRail en onderzoek ILT, met de bevindingen van de staatssecretaris.