Klachten spoor

Klachten over het spoor.

Te veel geluid, te veel trillingen of andere overlast van het spoor?

Dien een klacht in per door een email te sturen aan ProRail (publiekscontacten1@prorail.nl) en stuur een cc ook direct naar RONA (ronaspoor@gmail.com)

Krijgt u antwoord van ProRail? Stuur dat antwoord ook naar het RONA. 

E-mailen is beter dan bellen. Bij bellen is er nauwelijks bewijs van contact. Bij e-mail ligt alles vast, juist ook de antwoorden van ProRail.

Redenen om te klagen? Er zijn wel mensen die officieel klagen. Niet veel. Die krijgen dan dikwijls te horen dat er maar weinig klachten zijn. Dus lijkt het  nemen van maatregelen niet nodig.

Jaren geleden stelde een Kamerlid vragen over trillingen. Het antwoord van de minister luidde: “De bewoners van woningen langs het spoor moeten ervan uit kunnen gaan dat ProRail, vanuit zijn positie als beheerder van de spoorinfrastructuur, als goede buurman serieus omgaat met klachten die bewoners hebben in relatie tot het gebruik van het spoor, en daarbij in de regel niet doorverwijst naar derden.”

RONA verzoekt u dringend om uw klachten bij ProRail te melden en in cc naar ons te mailen, ook graag het antwoord doormailen naar ons. Want wij maken daar rapportages van die we gebruiken om de Tweede Kamerleden te informeren, dus hoe meer klachten hoe serieuzer de problemen in Oost Nederland genomen worden.

Dank voor inzet. Samen staan wij sterk.