Bijeenkomst spoorveiligheid bij toename aantal goederentreinen door Oost NL

 

NoRail Hengelo i.s.m. RONA organiseert maandag 7 oktober een themabijeenkomst over externe spoorveiligheid, met name in het kader van PHS-GON.

Doel van de avond is om met vertegenwoordigers van politiek en belangenverenigingen de problematiek en bedreigingen van PHS-GON helder in kaart te brengen met oog op aanpassing van de overheidsplannen.

Voor deze avond zijn vertegenwoordigers van de politiek en belangenverenigingen uitgenodigd.

 

2 reacties op “Bijeenkomst spoorveiligheid bij toename aantal goederentreinen door Oost NL

 1. Prima initiatief. Goederentreinen hebben geen achteruitkijk spiegel en zijn tegenwoordig tot 650 m lang. Ze rijden meer dan 100 km/h in de bebouwde kom. Soms op 5 a 10 m afstand van woonhuizen in drukke bewoonde gebieden o.a. Velp. Vaak rijden ze s nachts met 100 km/h of meer in Dieren over een resonerende ijzerenspoorbrug met oa een waanzinnige verzameling bielzen oa oude verrotte houten bielzen en tevens over 3 a 4 overgangen die door slecht onderhoud verzakt zijn. Dat geeft instabiel treingedrag en heftige trillingen tot op meer dan 1600 meter van het spoor. Dat geeft ook slapeloze nachten als je bed wiebelt als een trilplaat vanwege heftige dreunen, resonantie en de trillingen van keiharde betonnen bielzen op harde zandgrond. De machinist merkt alleen het gedrag van de eerste voertuigen dus geeft lekker gas na het passeren van een hot spot; de middelste en laatse wagons rijden daardoor veel te snel over die hot spots: maw er is geen trillingsmeetapparatuur aan boord van een trein aan begin midden en eind, de machinist heeft geen info over het rijgedrag of wiebelen of klotsende of verschuivende lading van de middelste of laatste wagons, er zijn geen nachtkijkers, er zijn geen trillingsmeters/geluidmeters/frequentieanalyses/veiligheden op hot spots in trajecten zoals bijv ijzeren spoorbruggen, verzakte overgangen, Wetterense wissels, etc. , er is geen videobewaking van een spoortraject, er is geen contact met een centrale die het rijgedrag van de trein of de kwaliteit van het traject kan monitoren, er is geen boordwerktuigkundige of veiligheidsman aan boord, er is geen personeel aan het eind van de trein, ze kunnen niet zien of wielen vonken afgeven, etc., etc. Ze rijden eigenlijk als blinde dwazen met complete chemische fabrieken meer dan 110 km/h dwars door onze steden en dorpen. Het is gewoon een wonder dat het zo vaak goed gaat. Er is geen APK van treinstellen. Hoe groot zijn de werkelijke aslasten? Dat moet bij iedere trein steeds weer exact gemeten en geregistreerd worden. Van iedere wagon moet exact bekend zijn wat de inhoud/lading is en dat moet ook gecontroleerd worden ….wie doet dat? De politie in Velp flitst een trein die 115 km/h rijd op 5 m afstand van een woonhuis maar kan gewoon niets doen? Wat doet de spoorweg Politie? Zie ze nooit! Het spoor is een soort vrijbaan voor wild west taferelen; alles mag en omwonenden krijgen de scheuren, trillingen, geluidoverlast en ongevallen en rampen voor kun kiezen op eigen rekening. Op veel hot spots zijn de treinsnelheden veel te groot bijv. op die resonerende oude ijzeren spoorbrug in Dieren en in de Emmastraat in Velp, bij de verzakte overweg met aardbevingachtige dreunen aan de ingang van Rheden waar treinen uit Velp met maximale snelheid aankomen rijden (ieder jaar een nieuwe schoorsteen op je huis?), etc. De Velpse bocht is heeft maar ca 750 m straal en vergelijkbare goed ontworpen trajecten hebben stralen van 4000 a 7000 meter. Dus de snelheden zijn daar veel te hoog met overmatig veel trillingen en heftige schades; desintegrerende woningen, scheuren waar je doorheen kunt kijken en heftige verzakkingen en huisfundamenten die hun grip verliezen door grondverschuivingen, Treinen zijn 650 m lang dus …650 m na een hotspot is nog steeds de toegestane max snelheid van dat traject van kracht anders rijd de laatste wagon sneller. En ..je moet ruim van te voren afremmen om op een hotspot de juiste snelheid te hebben. Bij de ingang en het vertrek van steden en dorpen wordt vaak te hard gereden. Wissels zijn ook beruchte punten. Op iedere plek waar je als passagier een dreun voelt in de trein en je koffie gaat klotsen of heftig bewegen …daar krijgt een omwonende een knallende dreun tegen zijn fundament en gevel en daar is ook kans op ontsporing. De ramp in Wetteren toont aan dat als een lading gaat branden er soms reacties zijn die men niet verwacht had: 6x de dodelijke dosis van blauwzuurgas dat gebruikt werd in gaskamers en …maanden na de tijd zit het nog in het riool. Tegen terrorisme, criminaliteit en dwaze gekken of wild spelende kinderen is het normale spoor niet bestand. Vanaf bruggen kun je benzine op treinen gooien en ze in de fik steken. Je kunt ze overal beschieten met bazooka’s. Met automatische wapens kun je oa vanaf bruggen oa in Almelo de machinisten doden of wellicht explosieve voertuigen vernietigen. Met gelaste voorwerpen op de rail kun je ze laten ontsporen. Beton doet het ook prima. Met koeien, schapen of poppen kun je een trein laten stoppen en daarna overvallen, kapen, stelen, joyriden, etc. Goederentreinen horen op een goed ontworpen en extra beveiligd goederenspoor en niet op het normale personen spoor. De risico’s zijn te groot, de belastingen zijn te zwaar, de snelheden zijn te hoog, de beveiliging van trein en spoor is onvoldoende, de keuringen zijn onvoldoende, het toezicht door spoorweg politie en toezichthoudende instanties is onvoldoende, de trillingen zijn te hoog, de schade en overlast voor omwonenden is te hoog. Basiswet is een rampwet zo krijgt heel Nederland de volle mep gevaren voor zijn kiezen. Met goed ontworpen en extra beveiligde goederenspoortrajecten zoals de Betuwelijn of wellicht een verbeterde aangepaste trillingsvrije en nog veiliger versie zoals Betuwelijn rev. 2. is Nederland veiliger. Er moet overleg zijn met Europa (Europse Comissie, etc.) o.a Duitsland dat met centrale gelden super ontworpen en super beveiligde en trillingsarme hoogfrequent goederenspoor aders door Europa komen met voldoende overslag punten. Tracekeuze: wat mij betreft worden alle normale personenvervoer trace s afgekeurd voor goederen treinen; de kosten om die voldoende aan te passen zijn onbetaalbaar en het eindresultaat blijft overal hopeloos. Ze rijden overal dwars door dorpen en steden. Zelfs prima trajecten als bijv de treinbak in Almelo … op bepaalde punten komt die trein weer bovengronds en geeft daar weer trillingen en scheuren tot op 1500 meter of meer. Daar rijd hij weer over gewone wissels. Wetteren in Almelo is ook geen pretje. Te veel kansen overal op onstporingen, rampen, storingen, sabotage/terrorisme/bedoelde of onbedoelde externe gevaren, etc.

 2. Trillings-beveiliging en trillings-metingen met water glazen.
  In iedere personen- of goederen-trein trein zetten we
  3 volle glazen water gewoon los op een tafeltje of midden in een goed gemonteeerd ruim wind-dicht kastje.
  Voorin, in het midden en achterin de trein.
  Als aan het eind van de rit alle 3 glazen nog op het tafelje staan en vol zitten met water dan is het spoor goed en heeft de machinist goed gereden.
  Denk dat vrijwel alle glazen zullen sneuvelen en het een vies water ballet wordt overal:
  zoveel trilt het spoor en de treinen, zoveel bobbels en kuilen zijn er, zo scherp zijn de alle bochten en richtingsveranderingen in het spoor en zo hard wordt er gereden.
  Als je naast het spoor staat en het water gaat duidelijk zichtbaar bewegen in een kopje of pannetje water …dan zijn er (on)behoorlijk veel trillingen en is het zinvol om die plek beter in de gaten te houden.
  Wellicht zit je hier nabij grenzen van SBR-A en SBR-B en trillingsrichtlijnen.

  Zie je naast het spoor (recente) scheuren in muren van huizen dan is die plek zinvol om in de gaten te houden ivm schade aan gebouwen (SBR-A) door trein-trillingen en overlast voor personen (SBR-B en trillingsrichtlijn) door treintrillingen.