Het is nu of nooit!

 

Beste donateurs en sympathisanten van RONA,

Hierbij opoep door bestuur RONA om vooral deel te nemen aan de protestactie op:
Zaterdag 24 mei van 3 tot 5 uur in Goor naast het station.

Het is nu of nooit!
Nu kunnen de aanwonenden van de 3 spoorlijnen in Oost Nederland, voordat  het besluit door staatssecretaris Mansveld genomen wordt, nog eenmaal hun zorgen kenbaar maken. Wijzen op een uitstekend alternatief, en er zo voor zorgen dat het op 18 juni op de agenda komt en behandeld wordt in de Tweede Kamer.
Daarmee zijn helaas de problemen op de Twentelijn nog lang niet opgelost, aangezien er tijdens de bouw van een goede aansluiting van de Betuwelijn met Duitsland jarenlang heel veel extra goederen treinen zullen rijden. Met alle gevolgen van dien.
Maar hoop op een duurzame oplossing in de toekomst geeft moed.

Hierbij ook link naar het protestlogo waarmee u simpel een protestbord kunt maken door het te printen en op karton te plakken, latje er aan en klaar.
Meer informatie kunt u ook lezen in de meest recente RONA Nieuwsbrief van 19 mei.
Met vriendelijke groet en tot zaterdag,
RONA Werkgroep Rijssen-Holten
Eline van den Brink
==============================================================

Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente

Ultieme protestactie!

zaterdagmiddag 24 mei start 15.00 uur – Parkeerterrein tussen station Goor en Medisch Centrum Goor De Oliphant

==>> Een goed beleid is op de toekomst voorbereid. 

==>> BetuwerouteèNoordtak: Van A naar Beter’

De onlangs verschenen studie naar een Noordtak van de Betuweroute in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam en de Provincies Gelderland en Overijssel is duidelijk: Een Noordtak is het alternatief voor het door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, mw W.M. Mansveld ingezette PHS-GON project. Ze heeft haar besluit recentelijk weer vertraagd, nu naar eind juni. Daarmee tilt ze de behandeling in de Tweede Kamer over het zomerreces heen. AGH samen met de belangrijkste actiegroepen rond de IJssellijn, Twentelijn en Twentekanaallijn dringen met deze manifestatie aan dit alternatief serieus in haar besluitvorming mee te nemen.

Welke sprekers hebben toegezegd te komen?

De Tweede Kamerleden:

Carla Dik-Faber, de voortrekster van de nagenoeg kamerbreed aangenomen motie om de twee spoorbogen bij Bathmen te schrappen.

Duco Hoogland, de partijgenoot van de Staatssecretaris die de motie ook gesteund heeft.

De Opdrachtgevers van de studie naar een Noordtak:

Jaap Jelle Feenstra, hoofd Public Affairs van het Havenbedrijf Rotterdam.

Ineke Bakker, Gedeputeerde Provincie Overijssel met spoorinfrastructuur in haar portefeuille.

En deskundige:

Piet Rademakers, lid van de Technische commissie Belangenvereniging voor Bathmen, die de afgelopen jaren een door vriend en vijand gerespecteerde indrukwekkende kennis over deze problematiek vergaard heeft en die het ook nog duidelijk kan overbrengen.

 

Daarnaast zullen de belangrijkste actiegroepen (Spoorhinder, De Steeg, Belangenvereniging voor Bathmen, No-Rail, RONA  en natuurlijk AGH) een kraampje bemensen zodat u uitgebreid uw licht kan opsteken omtrent de bezwaren tegen het intensiveren van het Goederenvervoer over bestaand spoor, een te beklemmend uitgangspunt dat de Staatssecretaris (en het ministerie Infrastructuur en Milieu ! ) vooralsnog strak hanteert.

Dit is de kans om uit eerste hand de argumenten en standpunten van belangrijke spelers te horen en ook uw eventuele vragen te stellen.

Samen staan we sterk!

We rekenen op uw aanwezigheid!

Naast een podium met geluidinstallatie en TV schermen, de marktkraampjes voor actiegroepen zal er een biertap zijn, waar iedereen vanaf 18 jaar voor 1 euro een vers pilsje kan krijgen of frisdranken en wat hapjes zolang de voorraad strekt.

Het is belangrijk dat we als Hof van Twente en andere gemeenten langs de IJssellijn, Twentelijn en Twentekanaallijn met deze offensieve en ludieke actie een krachtig signaal afgeven dat:

1                    Afwikkeling van de groei van het goederenrailvervoer niet met reizigersvervoer vermengd moet worden en

2                    Het zware en intensieve goederenrailvervoer niet door woonkernen heen mag gaan.

De studie van de Rotterdamse haven geeft een tracé aan dat zoveel mogelijk gebundeld wordt met het N18/A18 tracé, van Zevenaar langs de grens naar Oldenzaal. De studie komt uit op een investering van €1,3 mln. Maar daarmee heb je dan ook een robuuste en toekomstvaste verbinding van de Betuweroute richting Noord-Duitsland, Polen etc.

De kostbare aanpassingen aan het bestaande spoor uit MER 1ste fase en de nog uit te voeren totale MER (Elst-Oldenzaal) mogen op dit bedrag in mindering worden gebracht. Bovendien wordt er op deze wijze veel ruimte voor reizigersvervoer op het bestaande spoor gecreëerd.

Wij hopen u in groten getale te ontmoeten a.s. zaterdag 24 mei vanaf 15:00 in Goor, naast het station.

Met vriendelijke groet

Paul Koppen de Neve – Voorzitter AGH

 

Reacties zijn gesloten.