RONA ALV in Delden op 20 april 2016 @ 20:00

 

Beste leden en sympathisanten van RONA,

Het bestuur van RONA nodigt u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV).

Dit jaar zal de ALV plaatsvinden op 20 april 2016.

De inloop is vanaf 19.30 uur en de aanvang om 20.00 uur.

Locatie: Parochiehuis, Dinkelzaal

Adres: Langestraat 81, 7491 AC Delden

De locatie aan de Twentekanaallijn is ook goed per trein te bereiken.

Na een kort zakelijk deel is er een presentatie van het DGMR Sensornet rapport over de metingen die gehouden werden door de Provincies Gelderland en Overijssel.

De uitkomsten zijn dusdanig dat er nog gedurende een aantal jaren metingen worden voortgezet op 2 locaties.

Het RONA bestuur heeft zich geherstructureerd met nieuwe kandidaten voor het dagelijks bestuur en de doelstellingen aangepast.

Ter informatie hierbij link naar Pdf met huidige doelstellingen van RONA:

Binnenkort ontvangen de leden de agenda met daarbij het jaarverslag en de notulen van de vorige ALV.

Sympathisanten en geïnteresseerde niet-leden zijn ook van harte welkom. Graag dit bericht delen met mogelijk belangstellenden in uw kennissenkring.

Met vriendelijke groet,

Bestuur RONA

 

Reacties zijn gesloten.