RONA brandbrief aangeboden aan Eerste Kamer

 

Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking (RONA) heeft  dinsdag  j.l. de petitie voor een toekomstvaste oplossing van goederenspoor door Oost Nederland en de Brandbrief Spoorveiligheid bij de Eerste Kamer aangeboden.

De petitie pleit voor maximaal gebruik van goederenvervoer over water, en aanleg van een duurzame, toekomstvaste en veilige nieuwe goederenlijn tussen Zevenaar Betuweroute en Oldenzaal – Bentheim.

RONA Brandbrief Spoorveiligheid gaat over de aspecten geluid, trillingen, risico’s met gevaarlijke stoffen en veiligheid, in relatie tot de staat van onderhoud van infrastructuur, personeel en goederenmaterieel.

De Goederenroutering Oost Nederland (GON) over bestaand spoor dwars door dichtbevolkte woonkernen levert géén toekomstvaste oplossing. In de Lange Termijn Spooragenda is er alléén aandacht voor reizigers en vervoerders. De aanwonenden en hun belangen zijn daaraan ondergeschikt gemaakt of buiten het aandachtsveld gehouden.

Foto’s van de overhandiging

 

 

Reacties zijn gesloten.