Studie goederenspoor Noordtak door havenbedrijf en provincies afgerond

 

Onlangs heeft het Havenbedrijf Rotterdam het initiatief genomen voor een verkennende studie naar een Noord-Oostelijke spoorverbinding Betuweroute–Bad Bentheim (hierna: Noordtak). De provincies Gelderland en Overijssel hebben besloten aan dit onderzoek mee te werken. Het betreft een ‘quick scan’ onderzoek naar de investeringskosten en
de economische baten van deze goederenspoorlijn tussen Zevenaar en Oldenzaal. Het is een eerste verkenning om de waarde van een verdere uitwerking van de Noordtak in te kunnen schatten.

Lees hier het Quick Scan rapport …………..

 

 

Reacties zijn gesloten.