RONA scan integrale aanleg van de Betuwe Route naar Duitsland

Was het maar waar dat er al een besluit is genomen over een goederenspoorlijn naar Duitsland zoals gesuggereerd in de Pers! RONA staat al 25 jaar voor een integrale aanleg van de Betuwe Route, maar het laatste plan van Gld., Ov., en Havenbedrijf Rotterdam uit 2014 is uitgesteld v.w. de kosten.

Wij hebben met een gedegen eigen onderzoek nu aangetoond dat die lager zijn dan de kosten van het ‘oplappen’ van spoorlijnen uit de 19e eeuw, die niet geschikt zijn, en ook niet met veel geld te maken, voor modern goederenvervoer.

Als referentie voor het onderzoek is het laatste officiële plan gebruikt, en dus ook het tracé kaartje daaruit. Dat wil niet zeggen dat die tracé keuze ons plan is, zoals gesuggereerd in Tubantia column, integendeel wij staan er juist voor dat het niet door woonkernen kan!

De overlast voor bewoners in Oost Nederland en langs de  Brabantroute, in dicht bevolkte gebieden is onacceptabel groot. Een tracékeuze komt van het Ministerie, en moet goed gekeurd worden door de Kamer, dus is een politieke zaak.

RONA betreurt de verwarring ten zeerste, zeker nu ook de plannen rond OV 2040 rond het toekomstig tracé van  Berlijn Expres de kwestie nog ingewikkelder maakt voor de aanwonenden.

Reacties zijn gesloten.