RONA scan integrale aanleg van de Betuwe Route naar Duitsland

Was het maar waar dat er al een besluit is genomen over een goederenspoorlijn naar Duitsland zoals gesuggereerd in de Pers! RONA staat al 25 jaar voor een integrale aanleg van de Betuwe Route, maar het laatste plan van Gld., Ov., en Havenbedrijf Rotterdam uit 2014 is uitgesteld v.w. de kosten.

Wij hebben met een gedegen eigen onderzoek nu aangetoond dat die lager zijn dan de kosten van het ‘oplappen’ van spoorlijnen uit de 19e eeuw, die niet geschikt zijn, en ook niet met veel geld te maken, voor modern goederenvervoer.

Als referentie voor het onderzoek is het laatste officiële plan gebruikt, en dus ook het tracé kaartje daaruit. Dat wil niet zeggen dat die tracé keuze ons plan is, zoals gesuggereerd in Tubantia column, integendeel wij staan er juist voor dat het niet door woonkernen kan!

De overlast voor bewoners in Oost Nederland en langs de  Brabantroute, in dicht bevolkte gebieden is onacceptabel groot. Een tracékeuze komt van het Ministerie, en moet goed gekeurd worden door de Kamer, dus is een politieke zaak.

RONA betreurt de verwarring ten zeerste, zeker nu ook de plannen rond OV 2040 rond het toekomstig tracé van  Berlijn Expres de kwestie nog ingewikkelder maakt voor de aanwonenden.

Zes weken maar één spoor beschikbaar op de Betuweroute

 

Van zaterdag 13 juli tot en met zondag 25 augustus is op het Duitse deel van de Betuweroute maar één spoor beschikbaar. Spoorbeheerder DB Netze werkt in deze periode samen met aannemers aan de aanleg van een derde spoor tussen Emmerich en Oberhausen. ProRail meldt dat een deel van het goederenvervoer in Nederland vanwege deze werkzaamheden wordt omgeleid.

Lees meer ==>>

 

Gebrek aan veiligheidsmanagement oorzaak incidentenreeks Kijfhoek

De vijf incidenten op rangeerterrein Kijfhoek in de zomer van 2018 zijn onder meer het gevolg van een gebrek aan aandacht voor veiligheidsmanagement door ProRail, Strukton en DB Cargo. Daarnaast is het heuvelsysteem op Kijfhoek toe aan een grondige modernisering omdat het te veel ruimte laat voor fouten. Die conclusies trekt Stichting Crisislab die de incidenten onderzocht.

Lees meer >>

Deventer meldt stad aan voor proef na enquête onder bewoners langs spoor

Flink wat bewoners langs het spoor in Deventer ergeren zich rot aan het snerpende gepiep van de treinen tussen de spoorbrug en het station. De gemeente heeft een enquête gehouden om de overlast in kaart te brengen. De uitkomsten zijn dermate alarmerend, dat het Rijk om maatregelen wordt gevraagd.

https://www.destentor.nl/deventer/deventer-meldt-stad-aan-voor-proef-na-enquete-onder-bewoners-langs-spoor~a1b552fa/?fbclid=IwAR1xn0NtW6wTnUT2JV8V2pBQheA6qV-tEUDrWuzlrznWpczpkHeqn7rUeMs

Uitslagen enquête spoor Deventer verrassend!

 

In maart 2019 heeft de vakgroep Kennis & Verkenning in opdracht van de bewonerswerkgroep Deventer Spoort een peiling uitgevoerd onder bewoners die 200 meter van het spoor wonen. Tegelijkertijd heeft het Digipanel dezelfde vragenlijst ingevuld. Het Digipanel bestaat uit inwoners uit de hele gemeente Deventer en is daarmee een representatieve afspiegeling van de Deventer bevolking.

Resultaten peiling spooroverlast Omwonenden mei 2019 (Deventer Spoort)