Over het spoor worden gevaarlijke stoffen vervoerd. De kans op een ongeluk is erg klein. Er zijn veel maatregelen om ongelukken te voorkomen én het gaat om een beperkte hoeveelheid gevaarlijke stoffen. Toch is het goed dat je als omwonende weet wat de risico’s zijn en wat je moet doen als er toch iets gebeurt. Daarom hebben zes Twentse gemeenten en de Veiligheidsregio Twente deze website gemaakt.

Website: www.maarwatals.nl