Bij geluid en trilling overlast melden bij:

ProRail Publiekscontacten 0800 776 7245 Bereikbaar 24 uur

of www.prorail.nl/contactformulier

Graag afschrift naar ronaspoor@gmail.com  voor opname in beleid.