Wie zijn we

Ons website-adres is: https://rona-info.nl.

Privacybeleid RONA

Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking (Betuwe Route), RONA, vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden/begunstigers  en bezoekers van de websites belangrijk en vanzelfsprekend. Persoonlijke gegevens van leden, begunstigers en anderen worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Alleen bestuursleden voor wie het noodzakelijk is, hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Alle bestuursleden (inclusief commissieleden) hebben een geheimhoudingsplicht.

Deze website is beveiligd als https, Secure volgens Google norm

HTTP is het standaard protocol van een website; zo begint een URL vaak met ‘http://’.  HTTPS is het beveiligd protocol, gebruikt om tussen websites data te versturen. De extra ‘S’ staat voor Secured. Informatie wordt namelijk versleuteld zodat alleen de verstuurder en ontvanger de informatie kunnen lezen (en geen derde partijen die kwaad willen).

.

Gebruiksvoorwaarden
Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met de toepasselijkheid daarop van onze gebruiksvoorwaarden. Wij wijzen u erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de site wordt geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

Toepasselijkheid
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van RONA alsmede op de op, of via, deze website aan u ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten. Op de site van RONA treft u een aantal links aan naar andere websites. RONA draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw gegevens door die partijen. Lees hiervoor de privacyverklaring / privacy statement – indien aanwezig – van de site die u bezoekt.

Verwerking van Persoonsgegevens
RONA respecteert en beschermt de privacy van alle bezoekers van de website: www.rona-info.nl  (hierna: website). RONA spant zich naar alle redelijkheid in om er voor te zorgen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden zoals die in deze privacyverklaring zijn beschreven.

Privacy Statement

Doeleinden van gegevensverwerking, uw persoonsgegevens worden door RONA verwerkt ten behoeve van:

    1)Het aangaan van een lidmaatschap,

    2) Het aangaan van een begunstiging

    3) Nieuwsbrieven, Ledenbrieven of RONA Info’s te mailen

    4) U te informeren over en te benaderen voor activiteiten van RONA

    5) Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

Persoonsgegevens die wij verwerken

RONA verwerkt persoonsgegevens omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt.

  1. Voor- en achternaam
  2. Adresgegevens, indien overeengekomen
  3. E-mailadres
  4. Telefoonnummer, indien overeengekomen
  5. Bankrekeningnummer

Uw rechten volgens de wet Bescherming Persoonsgegevens

  • Recht van verzet: indien u geen prijs stelt op ongevraagde reclame, kunt u dat bij de RONA aangeven. De kanalen “e-mail” of “telefoon” worden dan geblokkeerd.
  • Recht op inzage: op uw verzoek meldt RONA aan u welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd.
  • Recht op correctie: indien persoonsgegevens die RONA van u heeft vastgelegd niet juist blijken te zijn, zullen wij deze op uw verzoek aanpassen. Een verzoek kunt u per e-mail of telefonisch doen.

Uw klikgedrag en de privacy wetgeving – De “Cookiewet”
Op de website van RONA worden algemene bezoekgegevens bijgehouden via Google Analytics.

Zoals hieronder beschreven staat in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde ‘behavioural targeting’ waarmee op basis van uw klikgedrag een profiel wordt opgebouwd. Uw surfgedrag blijft volledig anoniem.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. In de nieuwe privacy wetgeving (januari 2015) valt Google Analytics onder de uitzonderingen en mogen Analytics cookies geplaatst worden zonder toestemming vooraf van de gebruiker, mits Analytics op de juiste manier is ingesteld en wordt voldaan aan de plicht om bezoekers van de website hierover te informeren. Dat doen wij op deze pagina.

Privacy instellingen van Google Analytics
Volgens de Telecomwetgeving die in januari 2015 is aangenomen valt Google Analytics onder de uitzonderingen omdat dit cookie “geen of slechts geringe” inbreuk op de privacy maakt. Daarnaast is het cookie van Google Analytics een ‘first party cookie, dat wil zeggen dat het cookie op uw computer ‘RONA-info.nl’ in de bestandsnaam heeft en dat de gegevens officieel eigendom zijn van RONA en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden.

Naast de Telecomwet is ook de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Het gebruik van Google Analytics is ook binnen deze wet toegestaan, mits het op de juiste manier wordt ingesteld. Het gaat daarbij om vier belangrijke voorwaarden. (1) Er is een bewerkersovereenkomst tussen RONA en Google over de Analytics gegevens. (2) IP-adressen worden anoniem zijn gemaakt zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. (3) Het Analytics account van RONA is zo ingesteld dat de informatie niet met anderen gedeeld mag worden. (4) De bezoeker wordt duidelijk geïnformeerd over het gebruik van Analytics en de mogelijkheid voor een ‘opt-out’. RONA voldoet hiermee aan alle wettelijke voorwaarden. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Geen andere cookies
Op RONA site worden naast het Analytics cookie geen andere cookies gebruikt.

Opt-out voor Google Analytics
Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Hoe u zelf cookies kunt beheren of verwijderen
U kunt cookies beheren en verwijderen via uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Firefox, Chrome en Safari). Bij iedere browser werkt dit weer anders. Op de website van de Consumentenbond vindt u hierover meer informatie. Als u bepaalde cookies verwijdert kan dit van invloed zijn op bijvoorbeeld het inloggen indien van toepassing.

Google Privacy Statement
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (In het geval van RONA zonder uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (RONA-info.nl) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Vragen over ons privacybeleid
Vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u telefonisch (het recente nr. onder contact op https://rona-info.nl/) of per e-mail ronaspoor@gmail.com aan RONA richten.