Bij RONA aangesloten leden, en sympathiserende groepen

IJssellijn:

Elst- Wijkplatform Elst-Oost; www.wpelstoost.nl

Oosterbeek- Stichting Geluidshinder Rosande; st-geluidshinderrosande@hotmail.com

Arnhem- Stichting Geluidshinder Arnhem West; www.sgaw.nl

Sporen in Arnhem; www.lombokkers.nl

Wijkvereniging Transfaal; www.transfaalwijk.nl

Wijkvereniging Molenbeke; www.molenbeke.nl

Wijkplatform Arnhem West; www.wijkplatformarnhemwest.nl

Elsweide; www.presikhaafnet.nl

Velp- Geen Noordtak Velp; www.geennoordtakvelp.nl

Rheden-   Belangenvereniging Rhedens Dorpsbelang; www.rhedensdorpsbelang,nl

De Steeg- Belangenvereniging De Steeg en Havikerwaard; www.bgdesteeg.nl

Ellecom- Ellecoms Belang; www.ellecom.nl

Spankeren- Belangenvereniging Spankeren; www.belangenverenigingspankeren.nl

Leuvenheim- Leuvenheims Belang; www.leuvenheimsbelang.nl

Rhienderen- Wijkraad Rhienderen; www.wijkraadrhienderen.nl

Brummen- Wijkraad Brummen Centraal; www.wijkraadbrummencentraal.nl

Woningstichting Brummen: algemeen@woningstichtingbrummen.nl  

Zutphen- Wijkraad De Hoven; www.wijkraaddehoven.nl

Milieudefensie Zutphen; www.Milieudefensie.nl/lokaal/zutphen

VVE De Berkelflat; wilden01@planet.nl

Eefde- Vereniging Dorpsraad Eefde; www.dorpsraadeefde.nl

Gorssel- Vereniging Dorpsraad Gorssel; www.dorpsraadgorssel.nl

 Epse/Joppe- Dorpsraad Epse /Joppe; www.epse.info.nl

Twentekanaallijn:

Almen- Vereniging Almens Belang; www.almen-info.nl

Laren-   Wakker Laorne; www.wakkerlaorne.nl

Lochem- Stichting Mooi Lochem; www.mooilochem.nl

 Goor/Delden- Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente; www.twentekanaallijn.nl

Twentelijn:

Deventer- DeventerSpoort ; deventerspoort@gmail.com

 Colmschate- Plaatselijk Belang Colmschate; www.colmschateinfo.nl

Bathmen- Belangen Vereniging Bathmen; www.bvbbathmen.nl

Buurtschap Loo -Bathmen; vaneerdt@xs4all.nl

Holten/Rijssen RONA werkgroep Rijssen Holten ronarijssenholten@gmail.com

Borne- Spoorberichten Borne; www.gb90.nl/spoorberichten

Stichting Woonbeheer Borne; www.woonbeheerborne.nl

Hengelo- Stichting NoRail Hengelo; www.norail.nl

Oldenzaal- Lokale Politieke Partij WG Oldenzaal; www.wgoldenzaal.nl

Stichting Wijkorgaan Zuid Berghuizen;  www.halloberghuizen.nl   

Brabantlijn- Klankbordgroep Moerdijk spoor2013@kpnmail.nl

Goederentreinen Nee   www.goederentreinennee.nl

Oisterwijk Trilt www.oisterwijktrilt.nl

Rijen Trilt www.rijentrilt.nl

Stichting Veiliger Zaltbommel www.stichtingveiligerzaltbommel.nl

SVV, Samen voor Vught. www.samenvoorvught.nl