Steun RONA voor betere leefomgeving rondom het spoor. Meld je aan als vrijwilliger bij RONA door een email te sturen naar ronaspoor@gmail.com

Donaties zeer welkom. Graag overmaken naar: Vereniging Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking NL32RABO 0155 682.636 o.v.v. Donatie RONA

RONA is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Per 1 januari 2011, fiscaal nr. 804671382, dossiernummer. 80 470.