Steun Rona

Geachte RONA-begunstiger,

Begin van dit jaar heeft het bestuur van de RONA besloten om geen donateurs met een vaste minimale donatie ad € 7,50 meer in te schrijven doch alleen nog zgn. sympathisanten, waaraan uitsluitend een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd. Sympathisanten worden regelmatig op de hoogte gehouden van de laatste stand van zaken door middel van een nieuwsbrief. Met deze aanpak verwacht RONA snel een (nog) groter draagvlak te creëren waardoor onze stem in de politiek belangrijk zwaarder wordt gewogen.

Zoals u vermoedelijk bekend heeft de RONA de afgelopen tijd een aantal activiteiten ontwikkeld om tegengas te geven aan de onzalige plannen van Den Haag om grote aantallen goederentreinen over de totaal ongeschikte spoorlijnen te laten lopen. Inmiddels is Oost Nederland, de provincies Gelderland en Overijssel inclusief de getroffen gemeenten, tegen de plannen. Hierbij heeft ieder een eigen rol. RONA is hier de ongebonden partij die alleen het belang van de aanwonenden behartigt.

Om ook in de toekomst tegengas te kunnen blijven geven verzoeken wij alle sympathisanten om een bijdrage te storten op RONA bankrekening met IBAN:

NL 32RABO 0155 682 636 t.n.v. RONA.

Alle sympathisanten die al een bijdrage hebben overgemaakt, hartelijk bedankt en wees ervan verzekerd dat we alle mogelijke moeite zullen doen om de overlast door deze goederentreinen te voorkomen, respectievelijk zoveel mogelijk te beperken.

RONA is door de belatingdienst ANBI status toegekend. Schenkingen aan RONA zijn dan ook aftrekbaar van uw inkomsten belasting. Klik hier voor meer informatie.

Met vriendelijke groeten,

RONA penningmeester