Postadres: RONA, Lochemseweg 66, 7215 RC Joppe

Email: ronaspoor@gmail.com

Tel. 06 51366828 ( Voorzitter Leendert Stutvoet) b.g.g. 06 54223397

Contact: LPOGT, Landelijk Platform Overlast Goederenvervoer

Mailadres: lpogtinfo@gmail.com

Postadres: Spoorstraat 21, 4849AR Dorst

Woordvoerder:  06 54223397