Afgelopen vrijdag, 17 mei, werd er door het Platform een werkbezoek gehouden aan Regio Oost-NL. Hierbij waren o.a. aanwezig de leden van het platform bestaande uit: 

Voorzitter Johan Remkes en 3 leden van OFL secretariaat, de 4 zittende landelijke spoorbewoners,CEO ProRail, 3 leden uit vervoersector, de vertegenwoordigers van de 3 betrokken ministeries IenW, BZK en EZK, vertegenwoordiger van de Havenbedrijven en de betrokken gedeputeerden, burgemeesters en wethouders. 

De dag startte in Deventer Schouwburg om 11:00 uur met een regulier platformoverleg. Daarna ging het hele gezelschap met de trein naar Wierden. In de trein presenteerden de bewonersleden van belangenorganisaties Rona en LPOGT hun kijk op de thematiek, aandachtspunten en ervaringen rond o.a. de locaties Deventer, Colmschate, Bathmen, en Rijssen-Holten. In Wierden aangekomen werden de aanwezigen ontvangen door meerdere spooraanwonenden. Tijdens het nuttigen van de lunch presenteerden zij de problemen waar zij als aanwonenden tegen aan lopen, en brachten zij diverse korte- en lange termijn oplossingen in. Tijdens dit bezoek reden de treinen veelvuldig langs, waardoor de genodigden ook in het echt de overlast goed hebben kunnen horen, zien en voelen.  Na aanschouwing van de beschreven problemen door een tweetal huisbezoeken, en presentaties van de RONA Expertise Cie, volgden er diverse discussies. Ook kwamen er vragen en, al dan niet bevredigende, antwoorden.

Om 15:00 uur stapte het gezelschap op de trein om via Almelo en Borne met uitleg over de locaties naar Hengelo. Hier schoven om 15:30 uur diverse regionale bestuurders aan. Over 3 tafels verspreid gingen zij in dialoog om zo hun lokale problematiek aan te geven, en verder te praten over het thema Spoorgoederen corridors en aanwonenden.

Om 16:46 vertrok men via de Twentekanaallijn naar Zutphen, onderweg zijn ook daar de knelpunten getoond en besproken. In Zutphen stonden de leden van Stichting Stop de Noordtak en Stichting Natuur en Milieu Gelderland klaar. Na de schouw van emplacement, bebouwing en bruggen in de stationsomgeving, konden zij tijdens het laatste stuk in de trein hun visie presenteren. In Deventer werd  om 17:45 uur afscheid genomen, na een lange en intensieve dag vol ervaringen om over na te denken, en een pak aan documentatie en geschonken aandenkens. 

Het doel van het Platform Spoorgoederenvervoer en Leefomgeving, en dus van dit werkbezoek, is om samen met de betrokkenen een visie tot stand te brengen op spoorgoederenvervoer en de leefomgeving voor de lange termijn. Deze visie zal aan de de bewindvoerder op het spoordossier gerapporteerd, en uiteindelijk samengevat in een eindrapport gepresenteerd worden.

De dialoog over deze visie vond vandaag de gehele dag actief plaats. We kijken dan ook met een positief gevoel terug op deze dag. 

Ook op Linked-in heeft dit bezoek de nodige aandacht ter weeg gebracht:

Linkedin bericht Railgood en linkedin bericht Martijn Dadema