Het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen is regelmatig onderwerp van gesprek. De media geeft hier vaak aandacht aan. Het is een specialistisch onderwerp met complexe wetgeving. Emotie en beeldvorming spelen hierbij een grote rol. We zien vaak dezelfde misverstanden terugkomen. In onderstaand overzicht geven we antwoord op de negen meest gestelde vragen. (bron: Prorail).

>> Negen meest gestelde vragen