Hinder door spoortrillingen is niet nieuw, maar wel een groeiend probleem bij de toenemende vraag op het spoor. Het levert een grote groep omwonenden van het spoor veel overlast op. “Een onwenselijke situatie”, vindt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Samen met ProRail, NS en de goederenvervoerders wordt daarom gewerkt aan het zo veel mogelijk beperken van trillingen. Hierbij wordt ook samengewerkt met gemeenten en omwonenden. Het ministerie onderzoekt zo of er uiteindelijk wet- en regelgeving voor spoortrillingen moet komen en hoe deze er uit zou moeten zien.

Lees meer >>