Beste RONA ondersteuner

Hierbij vriendelijk verzoek  om aanwezig te zijn op de ALV 2019 en wel a.s. maandag 11 november @ 14:00 in het Tramhuisje, Van der Capellenlaan 4, 7213AG, Gorssel. Behalve leden zijn ook alle ondersteuners en belangstellenden van harte welkom.

Met het ‘merk’ RONA gaat het momenteel heel goed, onze Visie Scan is verrassend goed ontvangen, en we worden van diverse kanten uitgenodigd voor serieus overleg en samenwerking.

Maar het bestuur, cq de vereniging RONA, zit in zwaar weer!

In het dagelijks bestuur is de vacature van secretaris nog steeds niet vervuld, daarnaast is de penningmeester aftredend en niet herkiesbaar, en de kans dat de voorzitter zijn rol optimaal kan vervullen is, door werkzaamheden in het buitenland  nihil geworden.

Kortom versterking van de 2 overige bestuursveteranen in ons team is dringend gewenst, om de toekomst van de vereniging veilig te stellen.

Alle opties staan open!

Leendert Stutvoet, voorzitter

https://rona-info.nl/

Actuele info op RONA Facebookpagina en RONA Twitter