In de nieuwe RONA Nieuwsbrief:

De doelen van het RONA nog even op een rijtje.
Feitelijk zijn dat er maar drie:
1 Geen geluidsoverlast
2 Geen trillingsoverlast
3 Geen gevaarlijke stoffen
Van goederentreinen over de bestaande spoorlijnen in Oost Nederland. Als deze drie doelen gehaald
worden dan kan het RONA zich opheffen!
Maar de werkelijkheid is: dat er steeds meer langere en zwaardere goederentreinen, ook met gevaarlijke
stoffen, rijden en dat het nog minstens jarenlang zal duren voordat er daadwerkelijk een oplossing in beeld
komt! Lees meer in onze nieuwste Nieuwsbrief 48.