Een spoorgoederenterminal in het Gelderse Valburg kan op termijn genoeg volume aantrekken. Zeker wanneer goederen er niet alleen in de vorm van containers kunnen worden geladen. Dat is een van de uitkomsten van een marktconsultatie door de provincie Gelderland naar de haalbaarheid van de toekomstige Rail Terminal Gelderland (RTG).

Lees meer >>