RailGood heeft samen met de Belangenorganisatie Zeehavens, DB Cargo, ProRail en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de marktvisie op het ambitienetwerk spoorgoederenvervoer opgesteld. Hierin beschrijft de spoorgoederensector zijn breed gedragen visie voor het spoorwegnetwerk van de toekomst. Het betreft een toekomstvast en integraal spoorwegnetwerk waarop zowel het personen- als het goederenvervoer zich naast elkaar kunnen blijven ontwikkelen, met aandacht voor omgevingseffecten en mogelijkheden voor verstedelijking.

Lees meer >>