Over de Brabantroute rijden jaarlijks drie tot vijf keer zoveel wagons met gevaarlijke stoffen dan is afgesproken, wat het gevaar op ongelukken vergroot. Opvallend, want er ligt al een speciaal goederenspoor klaar zodat deze stoffen niet dwars door de dichtbevolkte spoorzones van Breda, Tilburg, Eindhoven en Helmond hoeven: de Betuweroute.

Het is het grootste infrastructuurproject sinds de Deltawerken: de ­Betuwelijn. Op 16 juni 2007 opende koningin Beatrix in een feesttent bij station Barendrecht officieel de spoorlijn die speciaal is aangelegd voor goederenvervoer. De 160 kilometer lange Betuwelijn loopt van de haven van Rotterdam tot de grens met Duitsland bij het Gelderse Zevenaar. Met het openen van dit spoor wilde de overheid het vervoer van gevaarlijke stoffen door dunbevolkt gebied laten lopen.

Lees meer >>