Dat vinden de gezamenlijke landelijke spoorbewonersgroepen die aan den lijve de effecten door intensivering van spoorgoederenvervoer ondervinden.

En merken dat hun leefbaarheid verregaand wordt aangetast.

In de bijlage wordt door hen de voor duurzaamheid noodzakelijke groei van het spoorgoederenvervoer onderschreven, maar wordt ook de huidige en groeiende problematiek rondom het spoor, en de mogelijke oplossing, onderbouwd.

Het is tijd voor perspectief en compensatie!

Bij deze verzoeken we u om een terugkoppeling naar ronaspoor@gmail.com

Met vriendelijke groet namens allen,

Eline van den Brink, RONA vice voorzitter