Voor een beter goederenspoor door Oost NL roept RONA alle D66 leden in onze achterban op om gebruik te maken van de amendementen om het verkiezingsprogramma aan te passen.

Op zaterdag 28 november is het digitale congres, en er kan t/m donderdag 26/11 a.s. tot 18.00 uur gestemd worden. Via de link “alle amendementen” krijg je inzicht in alle ingediende amendementen, het gaat ons om:

Nr. AMCVP.S225 over strengere normen voor geluid/trillingen en nr. AMCVP.S239 over geen vervoer van gevaarlijke stoffen door woonkernen

Nogmaals de link om te stemmen

Uiteraard doen we dit niet alleen voor D66, want als er amendementen bij de andere partijen opgesteld worden willen we ook daar aandacht aan geven. Want alleen samen staan we sterk!

Dank voor uw inzet voor een betere leefomgeving rond het spoor.