Het is slecht gesteld met het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Het ontbreekt de omgevingsdiensten aan kennis en doorzettingsmacht. Het rijk voert geen overkoepelende regie. ‘Doordat het stelsel niet functioneert zoals bedoeld, ontstaat vermijdbare schade.’

Dat is het harde oordeel van de adviescommissie onder leiding van Jozias van Aartsen in het rapport Om de leefomgeving.

Lees hier meer >>