De trein kent van alle vervoersmiddelen procentueel de sterkste groei tot 2050, zowel in aantal verplaatsingen als in reizigerskilometers. Dit wordt gevolgd door bus, tram en metro. Dat blijkt uit de deze week verschenen Integrale Mobiliteitsanalyse 2021 van het ministerie van infrastructuur en Waterstaat. Hierin worden de verwachtingen voor vervoersstromen voor de komende decennia tot 2050 beschreven.

Lees meer >>