Er rijden teveel goederentreinen over de spoorlijn door de gemeente Wierden. Het zorgt voor overlast bij omwonenden. Maar het rijk weigert te handhaven. Het CDA Wierden-Enter is ‘hogelijk verbaasd’ over de gang van zaken. Bovenal is er ernstige hinder voor aanwonenden. Zij trillen rond middernacht in hun bed.

Lees meer >>