Goederentreinen gaan steeds vaker van Rotterdam en Antwerpen naar Noordoost-Europa rijden. Alternatieve routes door Oost-Nederland moeten dat opvangen. Wat betekent dit voor aanwonenden van de IJssel- en Twentelijn, die nu al veel overlast ervaren?

Lees meer >>