Waarom zouden we onze spullen per vrachtwagen laten transporteren tussen de Nederlandse havens, multimodale knooppunten met hun logistieke centra, industrie en handelsbedrijven en Noord-Duitsland, Polen, Tsjechië en Scandinavië en niet via het duurzame, veilige, ruimte-efficiënte en transportefficiënte spoor? Een Noordtak kan tevens zeer goed gebruikt worden om meer goederen per trein tussen Nederland en China te transporteren. De North Sea – Baltic Corridor is een enorme economische groeicorridor met navenante groei van transport. Natuurlijk moet het transport veilig en duurzaam worden uitgevoerd!

Één goederentrein vervoert een equivalent van 40 tot 65 vrachtwagens. Per tonkilometer stoot spoorgoederenvervoer 6,5 tot 18 keer minder schadelijke stoffen voor klimaat, mens en milieu uit. De ?? Commissie zet met de Green Deal niet voor niets in op een marktaandeel van vervoer per spoor en over het water van 75% in 2050.

De Noordtak kan ook worden gebruikt om directe treinen tussen Nijmegen-Arnhem en Twente te laten rijden en voor een beter regionaal OV. Er zijn mogelijkheden om Twente tot een internationale reizigershub in het geliberaliseerde internationale passagiersvervoer netwerk te maken. Er kunnen grote investeringsbedragen aan uitbreiding van spoorlijnen in de overvolle Randstad worden bespaard. Heel veel bewoners langs het gemengde net zullen minder omgevingshinder van intensiverend treinverkeer, ook tussen 22:00 uur en 07:00 uur ondervinden. Gevaarlijke stoffen kunnen grotendeels buiten de bebouwde kom worden getransporteerd, net als over de snelwegen.

Lees hier meer >>

Lees ook meer in Tubantia >>