Het oplossen van de wooncrisis en het halen van de klimaatdoelstellingen zijn twee belangrijke doelen in het regeerakkoord. Om die te halen heeft het kabinet grote plannen met het Nederlandse spoornet. Langs het spoor moeten nieuwe woningen komen en het goederenvervoer over het spoor moet flink groeien.

Maar omwonenden zien de geplande forse toename van het treinverkeer met lede ogen aan. Ze trillen nu al in hun bed en vrezen voor blijvende schade aan hun huis.

Lees meer >>