Over het spoor in Deventer reden in 2022 twee keer zoveel treinen met wagons vol brandbaar gas dan is toegestaan. En dat terwijl de stad net flink wil gaan bouwen, vlak bij het stationsgebied. Hoe groot is het probleem? ,,Alle reden voor waakzaamheid.’’

Bron: De Stentor, Castor van Dillen 17-05-23, 06:00

Er rijden te veel treinen met wagons vol brandbaar gas door Deventer. En dat roept vragen op, zeker omdat de stad flink wil gaan bouwen rondom het stationsgebied. © Ronald Hissink / archief, De Stentor

Het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor is al langer een heet hangijzer. In Oost-Nederland zijn volop zorgen over deze ‘giftreinen’, die steeds vaker door de steden rijden. GroenLinks wilde, zeker nu de stad flink wat woningen wil bouwen rond het spoor, weten of de gemeente Deventer iets aan deze situatie kan doen.

Maar dat blijkt lastig. ‘Het is aan de minister (van Infrastructuur en Waterstaat, red.) om zo nodig tijdig en handhavend op te treden in geval van overschrijding, niet aan het college. Wel attenderen wij hen hier schriftelijk op’, schrijft het college. B&W ziet bovendien een ‘relatief gering’ risico op incidenten, blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen van GroenLinks. Ook al reden er in 2022 twee keer zoveel wagons met brandbare gassen door Deventer dan is toegestaan. Voor andere giftige en brandbare stoffen lagen de aantallen overigens een stuk lager.

Alternatieven zoeken

Het college zoekt wel naar alternatieven voor het goederenvervoer. Want het is ‘niet toekomstvast om zoveel goederen over bestaand spoor door de vele steden en dorpen te leiden’. B&W ziet de zogeheten Noordtak, een nieuwe treinroute door de Achterhoek, wel zitten. Maar tegen die Noordtak is veel bezwaar.

De vragen en zorgen over de toename aan (risicovol) goederenvervoer zijn relevant, omdat er rondom het station en langs het Deventer spoor de komende jaren nogal wat gaat veranderen.

Woontoren

Zo werkt ontwikkelaar Explorius werkt aan een nieuwbouwproject op de Kop van de Handelskade, naast de Leeuwenbrug. Hier moeten tweehonderd appartementen verrijzen, onder meer in een woontoren van tientallen meters. Ook bijvoorbeeld het perceel van het vroegere postkantoor (Diepenveenseweg) is in beeld voor huizenbouw.

De nieuwe woningen die Explorius aan de Handelskade wil bouwen, liggen straks pal naast het spoor. En dat is niet ideaal, gaf ProRail eerder aan in een zienswijze. De nationale spoorbeheerder maakt geen bezwaar, maar vindt wel dat toekomstige bewoners op mogelijke geluids- en trillinghinder gewezen moeten worden.

Vluchtroutes

In het bouwplan is volop rekening gehouden met geluidsoverlast en veiligheidsrisico’s van het spoor, schrijft B&W. ‘De belangrijkste maatregel is dat de interne vluchtroutes via trappenhuizen uit de gebouwen zo veel als mogelijk afzijdig ten aanzien van het spoor zijn gelegen en zonder glaspartijen aan de spoorzijde.’

Tjeerd van der Meulen van oppositiepartij GroenLinks hoopt dat de gemeente scherp blijft, nu het aantal risicovolle transporten per spoor de norm overschrijdt. ,,Het goederenvervoer in Deventer voldoet aan de veiligheidsnormen, maar er is meer transport dan toegestaan. We willen graag een gesprek met ProRail over hoe we de situatie kunnen verbeteren.’’

De veiligheid van ‘nieuwe’ Deventenaren die aan het spoor gaan wonen, mag niet in het geding zijn, vindt Van der Meulen. ,,Het is best wel een spanningsveld. Zeker als er misschien nog meer gebruiktgemaakt gaat worden van het spoor. Alle reden voor waakzaamheid dus.’’

Ondanks deze zorgen ziet de gemeente het plan voor de Handelskade zitten. Het zal de skyline van de stad wel flink veranderen. De huidige verpauperde panden worden gesloopt. Aan de Brinkgeverweg staat nu nog een voormalige Chinees restaurant, verderop het voormalige kantoor van adviesbureau Tauw.