De Delta Rhine Corridor is een project om gelijktijdig meerdere ondergrondse buisleidingen en gelijkstroomverbindingen aan te leggen. Het traject loopt van Rotterdam via Moerdijk naar Chemelot in Geleen en naar de Duitse grens. De Delta Rhine Corridor komt dus ook langs Roermond. Het gaat om de aanleg van zes buisleidingen voor het transport van waterstof, aardgas, ammoniak, lpg, propeen en meerdere ondergrondse gelijkstroomverbindingen.

Lees verder >>

Het kabinet ziet een aantal uitdagingen voor de toekomst, waarvoor de Delta Rhine Corridor een oplossing kan bieden. De buisleidingen en gelijkstroomverbindingen zijn daarom nodig in Nederland en tussen Nederland en Duitsland.