In een ideale wereld is spoorvervoer mogelijk zonder geluid en trillingen. Maatschappelijke acceptatie van hinder en overlast neemt verder af als het geluid of de trilling ‘vermijdbaar’ is. De klachten hierover nemen immers toe, mede door de groei van het spoorvervoer, de verdichting langs en het overbouwen van het spoor. Railforum brengt op 9 oktober tijdens een symposium partijen samen om betere maatregelen te nemen.

Lees hier meer >>