RONA is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Per 1 januari 2011, fiscaal nr. 804671382, dossiernummer. 80 470. 

Donaties graag overmaken naar: Martin Post inzake RONA NL32RABO 0155 682.636 o.v.v. Donatie RONA