Het televisieprogramma Zembla meldt donderdagavond 8 april 2021 in de uitzending dat spoorwerkers al zeker 10 jaar lang worden blootgesteld aan te hoge concentraties kankerverwekkend kwartsstof. Kwartsstof kan vrijkomen tijdens werkzaamheden met spoorballast, dat zijn de stenen die op het Nederlandse spoor liggen.

Waarom wordt überhaupt ballast met te hoge concentraties kankerverwekkend zo’n lange tijd ingekocht en gebruikt, terwijl de gezondheidsrisico’s blijkbaar bekend waren of hadden kunnen zijn? Is er mogelijk verkeerd bezuinigd ten koste van de gezondheid van spoorwerkers? Hoe zit het met gezondheidsrisico’s voor wachtende reizigers op perrons en mensen die zicht dicht op het spoor bevinden, zeker bij werkzaamheden?

Dit moet tot op de bodem ONAFHANKELIJK worden uitgezocht en toepassing van dergelijke gezondheid-schadende materialen moet of worden stop gezet (pak het bij de bron aan in een rijk land als ??!) of dwing per direct afdoende beschermende maatregelen af en zet daar per direct maar meteen zware handhaving op‼️

Bron: Hans-Willem Vroon – Directeur RailGood