Waarom: goederentreinen bezorgen
bewoners aan door:
 Trillingen: hinder, schade en angst voor schade
 Geluidsoverlast: verstoring van nachtrust en daardoor gezondheid
 Veiligheid: door de kans op een calamiteit met gevaarlijke stoffen
overwegen en wachtsporen in woonkernen

Wanneer: vrijdag 28 mei 2021