Trillingen

Informatie over het aspect trillingen in het kader van PHS-GON

Meer aandacht voor trillingen. Onvoldoende bekend over effect op woonomgeving door trillingen veroorzaakt door treinen. RIVM start vervolgonderzoek. Lees het RIVM rapport van 16-07-2013 hier …………...

Beleidsregel Trillinghinder Spoor (BTS) door Raad van State vernietigd in tracebsluit Arnhem. Lees de uitspraak van de Raad van State hier ……….

Lees hier het voledige TNO rapport trillingen 2004 – C1-R0082

 

Lees hier het door ProRail gebruikte rapport voor beoordeling van claims inzake trillingsschade: TNO resumé-protocol trillingen door spoorverkeer.